Gặp chúng tôi tại Triển lãm Thủy sản Hồ Chí Minh 27-30 / 8 Meet us in Ho Chi Minh Seafood Exhibition 27-30 August

Hải đảo Hải sản Reykjavik sẽ được trưng bày tại Triển lãm Thủy sản Hồ Chí Minh để quảng bá cho toàn bộ cá Đại Tây Dương. Tươi và đông lạnh từ Iceland và Na Uy và bởi các sản phẩm. Reykjavik Seafood iceland will be in Ho Chi Minh Seafood Show promoting Atlantic Cod … Continue reading Gặp chúng tôi tại Triển lãm Thủy sản Hồ Chí Minh 27-30 / 8 Meet us in Ho Chi Minh Seafood Exhibition 27-30 August